Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Artikel om ojämlikheter i självskattad hälsa i Sverige

Närbild på medicinska tabletter. Foto.
Fotografi: Anastasiia Ostapovych, Unsplash.

Maria Wemrell har publicerat en ny artikel tillsammans med medförfattare i International Journal of Equity in Health som visar på tydliga mönster av ojämlikheter i människors självskattade hälsotillstånd i Sverige och vikten av intersektionella perspektiv i folkhälsovetenskapliga studier.

Maria Wemrell har tillsammans med Nadja Karlsson, Raquel Perez Vicente och Juan Merlo skrivit artikeln "An intersectional analysis providing more precise information on inequities in self-rated health" som publicerades i International Journal of Equity in Health förra veckan.

Artikeln visar att det finns stora skillnader i självskattad hälsa i Sverige - t ex hade kvinnor. med låg inkomst och invandringsbakgrund 7 gånger högre risk för dålig självskattad hälsa än svenskfödda män med hög inkomst. Samtidigt var skillnaderna inom och överlappningarna mellan intersektionella strata stora. Artikeln talar för värdet av ett intersektionellt perspektiv inom studier i befolkningshälsa, för att dels kunna peka på existerande ojämlikheter i hälsa mellan grupper av människor i samhället, och dels rikta en kritisk blick mot hur valida grupperingar eller kategoriseringar av personer är i det specifika sammanhanget. Artikeln visar, i relation till självskattad hälsa, att betydelsen av genus påverkas av klass och eventuell immigrationsbakgrund, medan betydelsen av immigrationsbakgrund påverkas av klass och genus. 

Artikeln finns att läsa på International Journal for Equity in Health.