Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stort intresse för att bryta innanförskapet

Att bryta innanförskapet är en ansats att kritiskt granska och expandera vad jämställdhet och mångfald är och skulle kunna vara inom akademin. Forskare inom genusvetenskap, sociologi, socialt arbete och rättsociologi undersöker här kopplingar mellan kön, etnicitet, sexualitet, klass och makt, gränser och villkor för närvaro samt hur olika grupper av andställda erfar, namnger och tolkar sina positioner och möjligheter inom ramen for de akademiska strukturförändringarna.
Folder, ny

Onsdag den 10 september släpptes antologin Att bryta innanförskapet – kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (Red. Kerstin Sandell, Makadam förlag)på ett välbesökt seminarium i Edens hörsal på Lunds universitet. Bokens olika kapitel presenterades på posters med relevanta policyrekommendationer. En rekordpublik på närmare 130 åhörare hade samlats för att lyssna. Efter välkomstord av antologins redaktör Kerstin Sandell, betonade Dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten Ann-Katrin Bäcklund i sitt öppningsanförande vikten av arbetet med frågor kring jämställdhet och mångfald i akademin. Därefter tog en keynote av Philomena Essed vid, professor i kritiska ras-, genus-, och ledarskapsstudier vid Antioch university (USA). I sitt föredrag ”Cultural Cloning and De-cloning in Higher Education” berörde hon processer av likhetsskapande i akademiska organisationskulturer som bidrar till att hierarkier traderas och permanentas. Efter en paus följde en diskussion mellan några av antologins författare: Britt-Inger Keisu (Umeå universitet), Lovise Haj Brade, Malin Espersson och Irina Schmitt (Lunds universitet).

Framtida utmaningar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom akademin stod i centrum för den följande panelen modererad av Anna Adeniji (Linnéuniversitetet) som samlade olika representanter inom Lunds universitet: Lene Bryngemark, doktorand i fysik, talade för HBTQ-nätverket för anställda på LU. Med. professor Nils Danielsson, vicerektor med ansvar för ledarskap, lärarskap och medarbetarskap representerade rektorsämbetets syn på frågorna. Christer Eldh, prefekt på Institutionen för Service management, talade om hur större policyfrågor kring jämställdhet och mångfald kan omvandlas på institutionsnivå. Eva Schömer, docent i rättssociologi, tillika en av författarna i antologin, lyfte fram rättsliga perspektiv i diskursen.
 

Bokens titel:

Kerstin Sandell (red.): Att bryta innanförskapet – kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald i akademin (Göteborg, Stockholm: Makadam, 2014) ISBN 978-91-7061-151-3, 311 s.

 

Bokens framsida
Läs forskarnas Rekommendationsfolder här genom att klicka på bilden ovan.

Essed2

Lovise3

Diskussion

Senaste nyheter

2020-09-21

Lena Gunnarsson på Bokmässa i Göteborg

Lena Gunnarsson på Bokmässa i Göteborg
2020-08-25

Forskningsprojekt: Fördjupad tvärprofessionell kommunikation inom intensiv- och perioperativ vård

Forskningsprojekt: Fördjupad tvärprofessionell kommunikation inom intensiv- och perioperativ vård
2020-08-06

Artikel: Representation of Intimate Partner Violence Against Women in Swedish News Media: A Discourse Analysis

Artikel: Representation of Intimate Partner Violence Against Women in Swedish News Media: A Discourse Analysis
2020-06-17

Bok och webinar: Critical Realism, Feminism, and Gender: A Reader

Bok och webinar: Critical Realism, Feminism, and Gender: A Reader
2020-06-11

Bok: Genus

Bok: Genus

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten