Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Konflikter mellan olika kunskapsanspråk kan skapa spänningar i samband med val av preventivmedel

FORTE-medel till projekt om informationsspridning i sociala medier kring kvinnors reproduktiva hälsa.
Green computer

Maria Wemrell, vid Genusvetenskapliga institutionen och enheten för Socialepidemologi, leder ett av de projekt som tilldelas forskningsmedel från forskningsrådet FORTE. Projektet heter ”Alternativa kunskapsanspråk om kopparspiralens och HPV-vaccinets risker i de sociala mediernas tid”.

Vad kommer projektet att handla om?

WemrellIdag sprids en stor mängd information om hälsa och sjukdom via sociala medier, där de erfarenheter och kunskapsanspråk som diskuteras inte alltid ligger i linje med etablerade vårdinstitutioners syn. Vår studie kommer att undersöka sådana kunskapsanspråk gällande kopparspiral och HPV-vaccin, dels genom analys av kommunikation i sociala medier och dels genom intervjuer.

Kvinnors reproduktiva hälsa, som rymmer både preventivmedelsanvändning och HPV-vaccin, är en grundläggande jämställdhetsfråga som kan ha stor påverkan på kvinnors livskvalitet. Därför är det viktigt att belysa existerande spänningar mellan den konventionella vårdens hållning och alternativa kunskapsanspråk som kommuniceras av grupper av kvinnor.

Vad finns det för bakgrund till studien?

Studien görs mot bakgrund av att sociala medier idag används allt oftare för olika syften relaterade till hälsa och sjukvård. I dessa medier konkurrerar expertkunskaper i allt högre grad med andra röster, genom en utveckling som å ena sidan kan relativisera sanningar och producera ’fake news’, och å andra sidan kan skapa möjligheter för utmaning av auktoriteter och för marginaliserade gruppers deltagande i kunskapsproduktion. Detta är inte minst av betydelse utifrån en medicinsk historia där kunskap om kvinnors kroppar har ingått i ett mönster vari kvinnors personliga och ’subjektiva’ kunskap har underordnats neutral och ’objektiv’ kunskap producerad av institutioner styrda av män. Vad gäller kopparspiral och HPV-vaccin, kan konflikter mellan olika kunskapsanspråk skapa spänningar i samband med val av preventivmedel och förebyggande av livmodercancer, både för kvinnor själva och för vårdpersonal. Detta är vidare av relevans eftersom det finns studier som tyder på att alternativa kunskapsanspråk gällande medicinska interventioner såsom vaccin är ganska vanliga.

Vad kan studien tillföra?

Studien kommer att bidra med kunskap om de alternativa kunskapsanspråken; inte primärt om deras tillförlitlighet utan om hur de byggs upp, vilka motivationer som ligger bakom dem samt hur de framträder och förhandlas i möten med vården.

Senaste nyheter

2020-06-17

Bok och webinar: Critical Realism, Feminism, and Gender: A Reader

Bok och webinar: Critical Realism, Feminism, and Gender: A Reader
2020-06-11

Bok: Genus

Bok: Genus
2020-06-09

Bok: Nostalgia and Hope: Intersections between Politics of Culture, Welfare, and Migration in Europe

Bok: Nostalgia and Hope: Intersections between Politics of Culture, Welfare, and Migration in Europe
2020-05-19

Bok: Marxist-Feminist Theories and Struggles Today

Bok: Marxist-Feminist Theories and Struggles Today
2020-05-17

Rainbow Flags over the White House

Rainbow Flags over the White House

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 18 C, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten