Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Att gå ned i arbetstid kan vara resultatet av ett ideologiskt ställningstagande likväl som en ”coping-strategi”

FORTE-medel: Barmark och Selberg om sitt projekt där de tar ett brett grepp kring frågan om frivilligt deltidsarbete. Vem gynnas av att frivilligt sänka sin arbetstid?
way

Ett av de projekt som nyligen beviljats medel från forskningsrådet FORTE heter ”Arbeta mindre, lev mer? Frivilligt deltidsarbete och konsekvenser för hälsa, välbefinnande och livstillfredsställelse”. Projektet leds av Mimmi Barmark, sociolog och Rebecca Selberg, genusvetare.Barmark och Selberg

Vad handlar ert projekt om?

Vårt projekt handlar om frivilligt deltidsarbete – rätten att vara ledig, kan man säga. En ganska stor del av de förvärvsarbetande i Sverige arbetar deltid, och skälen varierar. Det kan handla om att det är enda sättet att få vardagen att gå ihop – men också att man vill trappa ned inför pensionen eller att man helt enkelt kommit till insikt om att man värderar fritid högre än materiell standard och karriär. Man söker ett lugnare livstempo, mer tid för familj och vänner och så vidare.

Vad är bakgrunden kring att ni väljer att studera detta just nu?

Genusforskare och feminister brukar lyfta fram att kvinnor i högre utsträckning arbetar deltid än män, och att detta ofta är kopplat till att kvinnor tar större ansvar för hushållets barn. Därför har deltidsarbete betraktats som en kvinnofälla, inte minst därför att det leder till ett inkomstbortfall och därmed utgör en starkt bidragande faktor till att de ekonomiska klyftor som fortfarande finns mellan kvinnor och män i Sverige består. Debatten har också handlat om påtvingat deltidsarbete, till exempel hyvling, där arbetsgivare i praktiken gör människor deltidsarbetslösa mot deras vilja.

Det som är nytt med vår studie är att vi tar ett bredare grepp om frågan om just det frivilliga deltidsarbetet. Många män arbetar också deltid, liksom personer som inte har barn. Stress är en av vår tids mest omdiskuterade fenomen och många vittnar om upplevelser av tidsbrist och svårigheter att få ihop det så kallade livspusslet. Som en följd av detta har också det som av många uppfattas som ett osunt uppdrivet livstempo kommit att ifrågasättas allt mer. Motståndet tar sig uttryck i begrepp och fenomen som ”slow living”, som betonar vikten av att sakta ned, och ”downshifting” där en sänkning av arbetstiden som en väg till ett mer meningsfullt liv står i centrum. Den här typen av diskussioner handlar också om vikten av att framhålla icke-materiella värden och det finns en tydlig koppling till miljömedvetenhet och en önskan om att leva mer ”hållbart” i både social och ekologisk bemärkelse. Att gå ned i arbetstid kan alltså vara resultatet av ett ideologiskt ställningstagande likväl som det kan utgöra en ”coping-strategi” i syfte att minska stressen i vardagen och kanske förebygga utbrändhet.

Vad tror ni att projektet kommer att bidra till?

Studien kommer titta på vilka effekter frivilligt deltidsarbete får för individen. Blir de friskare, upplever de ett ökat välbefinnande och blir de mer tillfreds med sin livssituation? Det är angelägna frågeställningar både ur ett mänskligt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att ta reda på detta kommer vi att jobba med enkät-, register- och intervjudata. På så sätt kommer vi kunna öka kunskapen om vilka konsekvenser som frivilligt deltidsarbete får för individens livssituation.

En spännande sak med vår studie är att den identifierar vilka faktorer som påverkar utfallet av deltidsarbete: sådana som är relaterade till individens sociala position och livssituation, liksom värderingar relaterade till arbete, materiell konsumtion och jämställdhet. På så sätt hoppas vi kunna besvara frågan om vilka grupper som under vilka omständigheter gynnas respektive missgynnas av att frivilligt sänka sin arbetstid.

Senaste nyheter

2018-12-11

Initiativtagare blickar tillbaka under jubileumsåret

Initiativtagare blickar tillbaka under jubileumsåret
2018-12-11

Genusvetenskap nu, då och i framtiden!

Genusvetenskap nu, då och i framtiden!
2018-10-31

Halberstam lauds Högevallsbadet!

Halberstam lauds Högevallsbadet!
2018-10-29

Konflikter mellan olika kunskapsanspråk kan skapa spänningar i samband med val av preventivmedel

Konflikter mellan olika kunskapsanspråk kan skapa spänningar i samband med val av preventivmedel
2018-10-22

Att gå ned i arbetstid kan vara resultatet av ett ideologiskt ställningstagande likväl som en ”coping-strategi”

Att gå ned i arbetstid kan vara resultatet av ett ideologiskt ställningstagande likväl som en ”coping-strategi”

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten