Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vanessa Sevedag

Vanessa Sevedag

Namn: Vanessa Sevedag

Utbildningsbakgrund:
Master och kandidat i genusvetenskap. Politices kandidat.

Arbetsplats:  
WSP Sverige


Titel på nuvarande jobb:
Uppdragsledande konsult

Vad arbetar du med nu?
Jag arbetar med att leda, planera och genomföra utvärderingar och analyser av offentlig verksamhet och att ta fram kunskapsunderlag till myndigheter, regioner och kommuner. De flesta uppdragen berör jämställdhet och jämlikhet på något sätt, ofta kopplat till arbetsmarknad och utbildning.

Vad har du gjort sedan du tog examen?
Jag fick en heltidstjänst som konsult efter examen och har jobbat som det sedan dess.

Hur fick du din nuvarande anställning?
Jag gjorde praktik på ett litet konsultföretag som hette Kontigo under min praktiktermin. Efter praktiken jobbade jag på timmar och vid min examen hade de rekryteringsbehov och jag blev anställd på heltid. Sedan gick Kontigo ihop med min nuvarande arbetsgivare WSP.

Hur ser en dag på jobbet ut?
Det ser ganska olika ut. Jag har alltid flera parallella uppdrag för flera olika uppdragsgivare så varje dag arbetar jag med flera olika frågor och geografiska områden. Jag spenderar i perioder mycket tid på kontoret och tar fram och bearbetar underlag, gör telefonintervjuer, har analysmöten med mina kollegor och skriver rapporter. Andra perioder reser jag ganska mycket och håller workshops och presentationer eller genomför intervjuer och observationer på plats i en verksamhet.

Berätta varför du började läsa Kandidatprogrammet i genusvetenskap?
Jag var intresserad i frågor om makt och social rättvisa, framförallt kopplat till politik och förvaltning. Kandidatprogrammet i Lund gjorde det möjligt att kombinera de inriktningarna på ett bra sätt.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?
Den kanske största nyttan jag har haft är den kunskap jag fått om metod och metodologi som jag använder mig av varje dag i mitt arbete. Även det teoretiska ramverket är en viktig del i många av de analyser jag gör. 

Hur ser du på ditt framtida arbetsliv?
Positivt. Det finns intresse för rättvisa, jämställdhet och jämlikhet i både offentlig och privat sektor, men det finns fortfarande mycket att komma tillrätta med. Det innebär att jag kommer kunna jobba med de frågorna i olika sammanhang och förhoppningsvis göra skillnad till det bättre. Sedan finns det såklart motstånd, men det är något en får försöka hantera.