Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anna Olovsdotter Lööv

Sedan februari 2017 är jag anställd som postdok vid Genusvetenskapliga institutionen med finansiering från FORMAS. Jag kommer att dela min tid mellan Genusvetenskapliga institutionen och School of Social Sciences på University of Waikato, Nya Zeeland. I mitt projekt Decentraliserad stolthet. En etnografisk studie av Pridefestivaler bortom Sveriges storstäder undersöker jag upplevelser och erfarenheter av Pridefestivaler på andra platser än i Sveriges storstäder med fokus på relationer mellan Pride och lokal tillhörighet. 

2014 disputerade jag på avhandlingen Maskulinitet i feminismens tjänst: Dragkingande som praktik, politik och begär. 

I min doktorsavhandling lokaliserar jag mig teoretiskt i intersektionen mellan queerstudier och feministisk fenomenologi med särskild emfas på genus och sexualitet. Metodologiskt tar jag utgångspunkt i (queer)feministisk etnografi. I avhandlingen utforskas frågor om kroppen, feministisk aktivism, begär och dragkungande som utopisk politisk praktik. Ett centralt tema i min forskning är spänningen mellan kungars förståelse av sina praktiker som feministiska och kritiska och de exkluderings- och regleringsmekanismer genom vilka praktiken utförs i relation till representationer av ”vi” och ”dem” och underteoretiseringen av kopplingen mellan makt och maskulinitet.

 

Publikationer i urval

Lööv, Anna Olovsdotter. 2015, "The (Ab)Uses of Gender Trouble in Feminist Drag king Activism in Sweden in the Early 2000s. From Bad Readings to Good Politics", Lambda Nordica nr 2-3.

Lööv, Anna Olovsdotter. 2014, Maskulinitet i feminismens tjänst: Dragkingande som praktik, politik och begär. Media-Tryck.

Gustavson, Malena & Lööv, Anna Olovsdotter. 2011, ”Förändringens platser – Queera situeringar av anekdotiska bevis”, i Lönngren, Ann-Sofie: Ekström, Malin & Österholm, Maria Margareta (red.), Queera intersektioner: Queerseminariet vid Uppsala Universitet 2008-2010, Uppsala universitet: Uppsala.

Lööv, Anna Olovsdotter. 2011, ”’Varför har du skägg?’ Reflektioner över den nya diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck”, i de los Reyes, Paulina (red.), Vad händer med jämställdheten? Nedslag i jämställdhetens synfält, Uppsala universitet: Uppsala.

Lööv, Anna Olovsdotter. 2008, ”Dragkings 101. En liten guide till forskningen om dragkings”, Lambda Nordica nr 1-2, vol. 13.

 

Intervjuer i urval:
Kungarna av feminismen

Dragking – en lek med genusuttryck

Hon studerar kvinnor som kingar

Drag som motstånd

Publikationer

Anna
E-post: anna_olovsdotter [dot] loov [at] genus [dot] lu [dot] se

Forskare

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 97 27

M:209

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten