Utbildning

Genusvetare intresserar sig för makt, resursfördelning och ojämlikhet i dagens och gårdagens samhälle, globalt och lokalt, i till exempel reklam, klassrum och rikspolitik. Genom att utveckla begrepp och teorier söker genusvetenskapen förklaringar till människors handlingar och förhållanden i samhället som skapar och återskapar ojämlikhet baserat på kön. Genusvetenskapen syftar alltså till att förstå på vilka sätt genus fungerar som en grund för samhällets struktur, och vilken betydelse genus har för individens förutsättningar och möjligheter.

Idag är genusvetenskap ett samlingsbegrepp för ett brett forskningsfält med många olika inriktningar och teoretiska perspektiv. Maskulinitets-, postkolonial- och queerforskning samt studier i hur genus samspelar med klass, etnicitet och sexualitet är alla centrala delar av genusvetenskapen idag.

Efter en utbildning i genusvetenskap har du en välfylld samhällsvetenskaplig verktygslåda med en specialkompetens som efterfrågas inom många olika områden; i politiken, utbildningsväsendet, statliga myndigheter, kultursektorn och det privata näringslivet.

Genusvetenskapliga institutionen erbjuder såväl program som fristående kurser - både på kandidat- och masternivå. I vänsterspalten kan du klicka dig vidare för att läsa mer om de olika alternativen.Tillbaka

Sidansvarig: irene.pelayo@genus.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Genusvetenskapliga institutionen

Uppdaterad: 2014-04-03

Kontaktinformation

Helena Falk
Studievägledare

Tel:
+46462220801

E-post:
helena.falk@genus.lu.se

Irina Schmitt
Studierektor

Tel:
+46462228395

E-post:
irina.schmitt@genus.lu.se

Diana Mulinari
forskarutbildningsansvarig

Tel:
+46462229704

E-post:
diana.mulinari@genus.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00