Lunds universitet

Ny rapport: Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige.

2012-02-15

Irina Schmitt och Malena Gustavson medverkar i det europeiska forskningsprojektet "Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan

i Tyskland, Slovenien och Sverige" (2009 - 2011) och har i en jämförande studie undersökt erfarenheter av familjenormer

och homofobi i skolan. Undersökningen bygger på intervjuer med barn och unga med regnbågsfamiljer,

det vill saga med föräldrar som är lesbiska, bögar, bisexuella och trans*personer. Även föräldrar och

experter inom utbildning intervjuades. Studien är ett samarbete mellan forskare från Centrum for transdisciplinära

genusstudier vid Humboldt-universitetet i Berlin (Tyskland), Fakulteten for Socialt Arbete vid universitetet

i Ljubljana (Slovenien) och Centrum for genusvetenskap, Lunds universitet (Sverige).

I den svenska delstudien belyser vi huruvida barn och unga med regnbågsfamiljer upplever homofobisk diskriminering,

exkludering eller mobbning. Analysen tematiserar bland annat hur barnen och ungdomarna förhåller sig till en heteronormativ omgivning och vilka erfarenheter av och rädslor för homofobiska uttryck de upplever.

Vi har även tagit fram ett pedagogisk material i affischform som du kan beställa från irina.schmitt@genus.lu.se eller malena.gustavson@liu.se

Rapporten i fulltext
Uppdaterad:2013-09-16


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00