Lunds universitet

Forskning


Genusvetenskapliga institutionen
är en livaktig och dynamisk forskningsmiljö som har utvecklats och expanderat sedan 1978. Genusvetenskapliga institutionen har spelat en central roll för att lyfta in genus som ett viktigt analytiskt begrepp i samhällsvetenskaplig analys och kulturanalys vid Lunds universitet. Institutionen har också fungerat som en central arena för att skapa och upprätthålla nätverk för forskare som arbetar med genusperspektiv, samt varit aktiva i interaktioner mellan akademin och det omgivande samhället.

Undervisningen och forskningen på genusvetenskapliga institutionen utgår från att sociala och kulturella processer alltid är formade genom och av genus, och att genus är intersektionellt länkat till andra sociala relationer som klass, ’ras’/etnicitet, sexualitet, funktionshinder och ålder.

Medarbetarna på institutionen har olika disciplinära bakgrunder och arbetar utifrån att akademisk kunskap utvecklas och frodas i postdisciplinära möten och genom att arbeta med olika former av empiriskt material, teorier och perspektiv.

 

Våra forskningsprojekt, forskningspublikationer och forskningsseminarier

För mer information om projekt, publikationer och seminarier som leds från institutionen - klicka dig vidare i vänsterspalten.

 

 
Uppdaterad:2014-04-29


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00