Lunds universitet

Forskarutbildning

Det ges forskarutbildning vid samtliga fakultetens institutioner. De ämnen som samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder forskarutbildning inom är:

Forskarutbildningen leder fram till en doktorsexamen som motsvarar 240 hp. eller en licentiatexamen som omfattar 120 hp. I utbildningen ingår både läskurser och arbete med avhandlingen.

Doktors- och licentiatexamen

För mer information om fakultetens forskarutbildningar se respektive institutiones hemsida.

Institutionernas hemsidor Kontaktinformation

Tel:
+46462223004

E-post:
lena.ornberg@sam.lu.se


Uppdaterad:2013-11-29


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00