Studenter om genusvetenskap

— Jag tycker att jag genom min utbildning utvecklat inte bara mina akademiska kunskaper, utan också mitt sätt att vara, uppträda och förstå mig själv och andra människor på ett nytt sätt.

— Större självinsikt

— Stor variation på kurser. Inspirerande och underbara föreläsare/lärare.

— Gemenskapen! Det har varit grymt.

— Jag tycker framförallt att jag fått en bredare och djupare teoretisk kunskap, ett mer akademiskt språk, lättare att ta till mig akademiska texter på engelska, mer kunskap om vetenskapliga metoder, insikt i aktuell forskningsdebatt.  

Detta är några kommentarer från en utvärdering som gjordes med studenter efter tre år på kandidatprogrammet i genusvetenskap.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-03-06

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00