”Jag vill kunna förändra”

Hon startade anti-mobbingteam redan i grundskolan. Hon gillar att ifrågasätta varför saker och ting är som de är. För Elin Gustafsson var det framför allt önskan att påverka som fick henne att börja plugga genusvetenskap.

– Jag vill tro att jag kan förändra, säger hon.
Men det var inte förrän hon hade varit ute i yrkeslivet ett tag som hon fick upp ögonen för genusvetenskapen. Först visste hon inte ens om att ämnet gick att läsa på universitetet.

– Men jag hade en bra studievägledare som hjälpte mig att hitta rätt. För mig var det viktigt att plugga något som knöt an till mitt politiska engagemang och min vilja att påverka.

Att kritiskt granska maktstrukturer i samhället är ett centralt tema inom genusvetenskapen. Som utbildad kock har Elin med sig egna erfarenheter från olika jobbplatser. En gång lagade hon mat åt representanter från ett europeiskt kungahus.

– Det var väldigt tydligt vilka de valde att hälsa på bland oss i personalen. I hotell- och restaurangbranschen syns många av samhällets strukturer väldigt starkt, inte minst klasstillhörighet.

Ifrågasätta och granska
För att kunna bryta upp det som kallas maktstrukturer är det viktigt att hela tiden ifrågasätta varför samhället ser ut som det gör. Inom genusvetenskapen talar man om ett normkritiskt granskande, att hela tiden ifrågasätta och utmana. Det är en av de saker Elin tycker är bäst med sin utbildning.

– Genusvetenskap är ett väldigt brett ämne som berör hela samhället. Vi lär oss hela tiden att vara anpassningsbara eftersom vår kunskap kan användas i stort sett var som helst. Till exempel läser vi en kurs i juridik ur ett genusperspektiv, en kurs som ges speciellt för genusprogrammet.

Att programmet är så brett gör att varje student har stor möjlighet att själv påverka hur sin examen ser ut i slutändan. Elin har valt att profilera sig mot jämställdhet, makt och mångfald, men det finns även andra inriktningar.

– Det är viktigt att prata med yrkesvägledare och med lärarna på institutionen när du ska lägga upp ditt program. De har koll på vilken kompetens som efterfrågas i yrkeslivet och vilka områden där det är speciellt bra att skaffa sig spetskompetens.

Nära kontakt mellan lärare och studenter
Studenterna på det genusvetenskapliga programmet har tät kontakt med lärare och annan personal på institutionen. Centrum för genusvetenskap är en förhållandevis liten institution på Lunds universitet, vilket Elin ser som en fördel.

– Innan jag började plugga funderade jag på om man riskerade att försvinna i mängden av studenter, men så är det inte här. Vi har en bra kontakt med lärarna, alla blir sedda och delaktiga i föreläsningarna. Ofta blir det mer som ett seminarium när vi är på en lektion.

Men även om Elin upplever att det finns en stark sammanhållning på centrum för genusvetenskap har det inte hindrat henne från att engagera sig även på annat håll.

– Det var en av sakerna som lockade med att plugga i Lund - alla möjligheter att engagera sig i olika projekt. Jag har bland annat suttit med i jämställdhets- och likabehandlingsutskottet i kåren och jobbat inom LUS (Lunds Universitets Studentkårer) med att utforma en jämställdhetsplan. Förutom att det är riktigt kul är det också ett tillfälle att använda det man lär sig på utbildningen.

Att programmet för genusvetenskap inte leder till någon yrkesexamen ser inte Elin som ett hinder. Tvärtom betonar hon igen fördelen med att ha en bred utbildning i bagaget när man ska ge sig ut på arbetsmarknaden.

– Se det istället som en möjlighet istället för en nackdel – du kan jobba var som helst och har stor möjlighet att påverka hur din egen utbildning ser ut. Jag tror att genusvetare har framtiden för sig.

Text och foto:Mats Olsson


Tillbaka

Sidansvarig: Mats Kristersson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 

Uppdaterad: 2010-11-17

Elin Gustafsson

Namn:
Elin Gustafsson

Utbildning/ Examen:
Kandidatprogram i genusvetenskap med inriktning jämställdhet, makt och mångfald, termin tre.

Framtidsplaner:
Drömmen är att jobba inom EU, jag är väldigt intresserad av politik och tycker att EU-parlamentet verkar vara en bra arbetsplats. Barn- och ungdomsfrågor ur ett genusperspektiv är ett annat intresseområde, så skolverket verkar också vara intressant. Eller kanske restaurangbranschen där jag jobbat tidigare.

Bästa tips till dig som vill börja plugga i Lund:
Om du vill läsa genusvetenskap – prata mycket med lärare och yrkesvägledare redan från början, de ger dig tips om hur du ska göra när du söker jobb och praktikplatser. Engagera dig i studentaktiviteter är ett klassiskt tips, det ger verkligen mycket.

Bästa studenttidsminne:

När jag var med och hjälpte till att anordna Queerbalen. Vi kämpade länge med allt kringarbete och jag är så fruktansvärt stolt över att ha varit med om den. Vi ville ha en bal för alla, där alla fick komma och se ut precis som de ville. Jättelyckat och jättekul!

Läs mer om kandidatprogrammet i genusvetenskap här

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00