Irina Schmitt

Biträdande lektor, studierektor


In English

Jag är biträdande lektor, och arbetar som forskare, lärare och, sen 2011, som studierektor på Centrum för genusvetenskap.

Både i forskningen som i undervisningen känner jag mig inspirerad av queerfeministiskt, anti-rasistiskt och postkolonialt tänkande. Jag är speciellt intresserad av hur nationella idéer om vilka ”vi” är reproduceras. Jag är intresserad i inkongruensen mellan juridiska anföranden och vardagliga upplevelser, de synliga och dolda maktprocesserna.


Tillsammans med Malena Gustavson och Tiina Rosenberg samarbetade jag med forskare i Tyskland och Slovenien i ett projekt om barn i HBTIQ (homo, bisexuell, trans*, intersex, queer) familjer och deras upplevelser i skolan, ”Skolan är ute?! Barn och ungdomar med hbtq-föräldrar och deras erfarenheter i skolan i Tyskland, Slovenien och Sverige”. Projektet finansierades av EU genom DAPHNE III. Ett resultat av projektet är att de barn och unga som vi träffade har stor kunskap och är bra på att analysera heteronormativitet i sin vardag, det kallar vi för queer kompetens. I samarbete med Malmö-serietecknaren Karin Casimir Lindholm skapade vi en affisch för skolor med titeln ”Vem är du familj med?”, som intresserade elever, föräldrar och lärare kan beställa hos mig.

Porträtt_Irina Schmitt

Pågående forskning
Inom projektet “The logic of resistance. An intersectional perspective on academic gatekeepers” analyserar jag akademiska “grindvaktares” idéer om jämlikhet och medbestämmande. Vilka kroppar är menade när vi pratar om jämställdhet, likabehandling och mångfald inom universitetet? Hur görs det institutionella jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet i vardagen? Studien är en del av Centrum för genusvetenskaps projekt “An Open Academy? An intersectional perspective on the slow road towards equal opportunities: successful careers, leaky pipelines and patterns of resistance”.


Det andra projektet jag arbetar med handlar om lärares och skolors kunskap om queer(d)a elever. Studien bygger på intervjuer mer lärare och aktivister i Vancouver och Toronto i Kanada, där det finns en lång tradition både med anti-diskrimineringslagstiftning och med queer aktivism som har även ledd till en del förändringar i skolan. Medan de flesta studier fokusera på eleverna utgår min studie från lärarnas och aktivisters erfarenheter.


Tillsammans med Jens Rydström sammankallar jag Queerseminariet på Centrum för genusvetenskap, ett tvärvetenskapligt seminarium om queerteorier, queerkulturer, queeraktivismer som är öppet för alla intresserade.

Jag är styrelsemedlem i Sveriges Genusforskarförbund, där jag tillsammans med Mia Liinasson och Tanja Joelsson samordnar nätverket för doktorander och postdoktorer. http://www.genusforskning.org/

 

Utvalda publikationer
(2012). Sexuality, secularism and the nation - reading Swedish school policies. In Erica R. Meiners & Therese Quinn (Eds.), Sexualities in Education: A Reader (pp. 270-280). New York: Peter Lang.


(2011). Med Malena Gustavson. Culturally queer, silenced in school? Children with LGBTQ parents, and the everyday politics of/in community and school. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, 16(2-3), 159-187.


(2010). Do you have a boyfriend? Feeling queer in youth and education research. Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning, Queer Methodology, eds. Ulrika Dahl, Fanny Ambjörnsson, Pia Lasker, Patrik Steorn 15(3-4), 15-39. 


Tillbaka

Sidansvarig: irene.pelayo@genus.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Genusvetenskapliga institutionen

Uppdaterad: 2014-06-23

Kontaktinformation

Tel:
+46462228395

E-post:
irina.schmitt@genus.lu.se

Publikationer i LUP
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00