”Jag ska bekämpa ojämställdheten och njuta av livet”


Vad gör du nu?
Nu jobbar jag på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som handläggare och expert på jämställdhetsfrågor. Min huvudsakliga uppgift är att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter.

Hur kom du dit?
Jag hade min praktik inom socionomutbildningen på SKL. Efter det fick jag ett utredarvikariat på JämO. Jag tror även att min erfarenhet av att driva företag och arbeta som jämställdhetskonsult vid sidan av studierna har bidragit samt mitt kårengagemang.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt yrke?
Jag har jättestor nytta av den! Eftersom mitt arbete handlar om att vara expert på jämställdhetsfrågor och ha goda kunskaper om offentligt finansierade verksamheter inom kommuner och landsting har genusprogrammet och socionomutbildningen varit väl investerad tid.

Varför började du läsa ditt ämne/dina ämnen?
Jag var väldigt intresserad av att förstå mig på ojämställdheten och att hitta vägar för att bekämpa sexism, rasism, homofobi och klassförtryck.

Hur har du upplevt dina studier i Lund? Vad var det roligaste? Vad var det svåraste?
Det har varit både positivt och negativt. Jag kuggade på mina tre första tentor i sociologi och psykologi, och tänkte det här med universitetsstudier är inget för mig. När jag insåg att tentor inte handlade om att vara kreativ och tänka fritt utan att visa att jag läst kurslitteraturen gick det plötsligt mycket bättre. Det bästa med tiden i Lund har varit mitt boende på Studentskegården, Sveriges enda studenthem enbart för kvinnor. Känns speciellt att ha bott i samma studentrum som Lunds universitets första kvinnliga professor…

Vad tycker du om studentlivet i Lund? Har du varit engagerad i något speciellt?
Det finns många fördelar med att Lund är en sådan liten stad, det går snabbt att förflytta sig vilket ger en massa tid över att engagera sig. Jag engagerade mig i studentpolitiska frågor vid Lunds samhällsvetarkår. Men det finns mycket att engagera sig i utanför studentlivet, själv var jag engagerad i Lunds kvinnojour.

Ditt bästa råd till någon som funderar på att läsa ditt ämne? Eller läsa i Lund?
Mitt bästa råd är att ta tillvara på studietiden och passa på att engagera sig i allt sådant som känns viktigt och kul. Det är nu du har tid att engagera dig plus att du kommer att lära dig otroligt mycket om du väljer att satsa på något där du har möjlighet att praktiskt tillämpa de teorier som din utbildning förser dig med.

Framtidsplaner?
Mina närmsta planer är att bekämpa ojämställdheten och att njuta av livet.


Tillbaka

Sidansvarig: Mats Kristersson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet 

Uppdaterad: 2010-11-18

Lina Nilsson

Namn: Lina Nilsson
Yrke: Jämställdhetsexpert
Utbildning/Examen: genusvetenskapligt kandidatprogram, Socionomutbildningen

Läs mer om genusvetenskapligt kandidatprogram

Läs mer om socionomutbildningen

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00