Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv (GNVA31)
30 hp

 

Kursen behandlar den svenska rättsordningens uppbyggnad, dess regler och begrepp samt genusrättslig forskning. Vi fördjupar oss inom de rättsområden som rör brott och straff, familj, arbete, jämställdhet och diskriminering, mänskliga rättigheter samt reklam och media. Kursen ger utrymme för diskussioner och fördjupade studier av rättsfall och aktuell forskning.

Kursen är en obligatorisk kurs på Kandidatprogram i genusvetenskap och Equality and Diversity Management och läses som den tredje terminen i dessa program. Men den kan även läsas som fristående kurs. Kursen ger en grundläggande introduktion till juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv och är användbar för studenter i arbete med allt ifrån jämställdhet och likabehandling till internationella frågor.

Kursen omfattar 30 hp och ges varje hösttermin.

Kursplan

Litteratur

Länk till schema för ht 2014


Tillbaka

Sidansvarig: irene.pelayo@genus.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Genusvetenskapliga institutionen

Uppdaterad: 2014-06-23

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00