Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv (GNVA31)
30 hp

 

Kursen behandlar den svenska rättsordningens uppbyggnad, dess regler och begrepp samt genusrättslig forskning. Vi fördjupar oss inom de rättsområden som rör brott och straff, familj, arbete, jämställdhet och diskriminering, mänskliga rättigheter samt reklam och media. Kursen ger utrymme för diskussioner och fördjupade studier av rättsfall och aktuell forskning.

Kursen är en obligatorisk kurs och läses som den tredje terminen på Kandidatprogram i genusvetenskap 180 hp och Equality and Diversity Managements 180 hp men kan även läsas som fristående kurs. Kursen ger en grundläggande introduktion till juridik och praktisk tillämpning ur ett genusperspektiv och är användbar för studenter i arbete med allt ifrån jämställdhet och likabehandling till internationella frågor.

Kursen omfattar 30 hp och ges varje hösttermin.

Kursplan


Tillbaka

Sidansvarig: irene.pelayo@genus.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Genusvetenskapliga institutionen

Uppdaterad: 2014-03-18

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00