Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Maria Tonini

Doktorand

Jag är doktorand vid Centrum sedan ht 2010. Min forskning fokuserar på det samtida Indien, med inriktning på frågor om kön, sexualitet, modernitet och sekularisering. Jag har nyligen avslutat ett fältarbete i Delhi för ett Sida / SAREC finansierat projekt med inriktning på ungdomar, genus, sexualitet och risk.

Pågående forskning

Mitt avhandlingsarbete fokuserar homosexualitet i en icke-västerländsk kontext, nämligen bland nyliberala hinduer/muslimer i Indien. Projektets centrala frågor berör hur avkriminalisering av homosexualitet i Indien, diskurser om mänskliga rättigheter, globalisering och Indiens postkoloniala status vävs samman. Analytiskt kommer jag att föra en dialog mellan västerländska studier av (queer) sexualiteter och etnografiska studier av konstruktioner av sexualitet i Indien. Min forskning syftar till att belysa relationen mellan sekularisering, religion och demokrati ur homosexuellas synvinkel. Genom ett feministiskt perspektiv ämnar jag att undersöka hur sexualitet konstrueras i Indien, och hur detta samspelar med demokratiska ideal och respekten för mänskliga rättigheter. Samtidigt som den kulturella ’situatedness’ är central för att förstå sexualitet i Indien, eftersom denna (som överallt) har sin egen historia, har mötet mellan rättigheter och sexualitet en tydlig global dimension.

Jag planerar att samla in data genom etnografiskt fältarbete i Indien, samt genom att undersöka juridiska dokument och mediatexter.

 

 

Publikationer

Maria
E-post: maria.tonini [at] genus.lu.se

Universitetslektor

Genusvetenskapliga institutionen

+46 46 222 36 60

M:236

31

Genusvetenskapliga institutionen
Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)

Samhällsvetenskapliga fakulteten