• Meny

  Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
  Du är här

  Forskning

  Feministisk forskning i Lund sedan 1978
  Genusvetenskapliga institutionen är en livaktig och dynamisk forskningsmiljö som har utvecklats och expanderat sedan 1978. Genusvetenskapliga institutionen har spelat en central roll för att lyfta in genus som ett viktigt analytiskt begrepp i samhällsvetenskaplig analys och kulturanalys vid Lunds universitet.

  Regnbågsflaggor hissade på universitetshuset

  Institutionen har också fungerat som en central arena för att skapa och upprätthålla nätverk för forskare som arbetar med genusperspektiv, samt varit aktiva i interaktioner mellan akademin och det omgivande samhället.

  Institutionens forskning svarar på frågor om hur kvinnors och mäns liv och vardagsvillkor påverkas av lokala och globala förhållanden. Forskarna strävar efter att förstå kopplingar och utforska föreställningar om kön, sexualitet, etnicitet, klass, funktionshinder och ålder. Hur samspelar olika maktstrukturer med varandra i skapandet av social ojämlikhet – men också av motstånd, solidaritet och social rättvisa? Forskningen ger också verktyg för att kunna ställa nya frågor. Vad ingår exempelvis i femininitet och maskulinitet för att det ska upplevas som normalt, rätt och önskvärt?

  Undervisning och forskning på genusvetenskapliga institutionen utgår från att sociala och kulturella processer alltid är formade genom och av genus, och att genus är intersektionellt länkat till andra sociala relationer som klass, ’ras’/etnicitet, sexualitet, funktionshinder och ålder. Medarbetarna på institutionen har olika disciplinära bakgrunder och arbetar utifrån att akademisk kunskap utvecklas och frodas i postdisciplinära möten och genom att arbeta med olika former av empiriskt material, teorier och perspektiv.

  Sidansvarig:
  Kontaktinformation

  Diana Mulinari
  Forskarutbildningsansvarig
  Telefon: 046-222 97 04
  E-post: Diana [dot] Mulinari [at] genus [dot] lu [dot] se


  Sara Goodman
  Prefekt
  Telefon: 046-222 44 02
  E-post: Sara [dot] Goodman [at] genus [dot] lu [dot] se


  Frida Mebius Önnerfors
  Institutions- och forskningsadministratör
  Telefon: 046-222 97 78
  E-post: Frida [dot] Mebius_Onnerfors [at] genus [dot] lu [dot] se

  Institutionen för Genusvetenskap
  Besök: Allhelgona Kyrkogata 14, Hus M, Lund
  Postadress: Box 117, 221 00 Lund
  Telefon: 046-222 00 00 (vxl.)
  Fax: 046-222 40 04

  Samhällsvetenskapliga fakulteten