Forskning


Genusvetenskapliga institutionen
är en livaktig och dynamisk forskningsmiljö som har utvecklats och expanderat sedan 1978. Genusvetenskapliga institutionen har spelat en central roll för att lyfta in genus som ett viktigt analytiskt begrepp i samhällsvetenskaplig analys och kulturanalys vid Lunds universitet. Institutionen har också fungerat som en central arena för att skapa och upprätthålla nätverk för forskare som arbetar med genusperspektiv, samt varit aktiva i interaktioner mellan akademin och det omgivande samhället.

Undervisningen och forskningen på genusvetenskapliga institutionen utgår från att sociala och kulturella processer alltid är formade genom och av genus, och att genus är intersektionellt länkat till andra sociala relationer som klass, ’ras’/etnicitet, sexualitet, funktionshinder och ålder.

Medarbetarna på institutionen har olika disciplinära bakgrunder och arbetar utifrån att akademisk kunskap utvecklas och frodas i postdisciplinära möten och genom att arbeta med olika former av empiriskt material, teorier och perspektiv.

 

Våra forskningsprojekt, forskningspublikationer och forskningsseminarier

För mer information om projekt, publikationer och seminarier som leds från institutionen - klicka dig vidare i vänsterspalten.

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: irene.pelayo@genus.lu.se
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Genusvetenskapliga institutionen

Uppdaterad: 2014-04-29

Kontaktinformation

Diana Mulinari
Forskarutbildningsansvarig
Telefon
046 222 97 04
E-post
Diana.Mulinari@genus.lu.se 

Sara Goodman
Prefekt
Telefon
046 222 44 02
E-post
Sara.Goodman@genus.lu.se

Frida Mebius Önnerfors
Institutions- och forskningsadministratör
Telefon
046 222 97 78
E-post
Frida.Mebius_Onnerfors@genus.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00